بایگانی بخش دستورالعمل صیانتی سفر های خارجی و فرم مربوطه

img_yw_news
شنبه ۸ آذر ۱۳۹۹ -

دستورالعمل صیانتی سفر های خارجی

از جمله شاخص های رشد و توسعه هر کشوری، میزان توجه و رعایت مسائل حفاظتی و امنیتی توسط نخبگان آن در خارج از کشور است. این امر مهم، ارتباط مستقیم با فرهنگ عمومی جامعه دارد و رعایت این امور از محورهای پیشرفت جامعه خواهد بود. امروز اکثر کشورها، به خصوص جوامع توسعه یافته برای ارتقاء سطح کیفی و کمی دانش خود تلاش می‌کنند تا حوزه منافع خود را در سایه اصول امنیتی و همچنین رعایت ضوابط حفاظتی افزایش داده تا از گزند و آفت‌های ناشی از نا امنی مصون بمانند. بدیهی است ایجاد و حفظ این اصول مانند تمامی مقوله های فرهنگی، مدنی، اجتماعی و... نیازمند آموزش، توجیه و ترویج فرهنگ مربوطه می‌باشد تا بتوان از طریق این دانسته‌ها مجموعه افکار و اعمالی را که در مسافرت خارج از کشور باعث و سبب ایجاد آرامش و اطمینان می‌شود، بکار برده و برای رسیدن به اهداف مسافرت، آسیب‌ها، تهدیدها و خطرات را شناخته و در مواقع لزوم واکنش مناسب از خود نشان بدهد. اصولاً مسافرت فرد یا گروهی از کشوری به کشور دیگر به عنوان یک فرصت مناسب برای سرویس‌های اطلاعاتی و امنیتی کشور میزبان تلقی می‌شود.سرویس‌های اطلاعاتی و گروه‌های معاند با نظام، مترصد تخلیه اطلاعاتی و یا جذب مسافران به عنوان یک منبع خبری می‌باشند. موضوعات مورد علاقه آنان می‌تواند مواردی باشد که برای هموطنان مسافر، اطلاعاتی عادی و معمولی تلقی می‌شود و در این راستا نخبگان علمی برای سرویس‌های اطلاعاتی، ارزشمند محسوب می‌شوند. تردیدی به خود را ندهید که از بدو ورود به کشور مقصد سوژه سرویس‌های اطلاعاتی آن کشور خواهید بود. بنابراین یادگیری و عملی کردن توصیه‌های حفاظتی و رعایت این اصول راهی است برای فرهنگ سازی و آمادگی در مقابل تهدیدهای گوناگون و همچنین مرکبی برای نیل به فضای امن و آرام جهت انجام مأموریت محوله خواهد بود.