توسط مدیریت حراست تبیین گردید. معرفی مدیریت حراست دانشگاه صنعتی امیر کبیر

 | تاریخ ارسال: 1399/8/18 | 
بدیهی است حضور حراست در عرصه فرآیندی سازمانی همواره جهت دستیابی به دو هدف عمده است :
 
۱- برنامه ریزی سازماندهی و تدوین برنامه های کلان و راهبردی در جهت حفظ و ارتقاء توان حفاظتی و امنیتی به منظور پیشبرد اهداف دانشگاه با توجه به چشم انداز ترسیمی از سوی ریاست دانشگاه .
۲- همراهی ، مساعدت و ارائه مشورتهای موثر و اطلاع رسانی بموقع به رئیس ، مدیران و اعمال نظارتهای امنیتی و حفاظتی و انجام اقدامهای موثر جهت حفاظت همه جانبه از ایمنی و سلامت منابع انسانی.
  حراست موضعی است که قرار گرفتن در آن مسئولیتی خطیر را متوجه هر فرد می کند چرا که می بایست آنچنان قوی و قدرتمند عمل کند که خود در مسیر تهمت و اتهام قرار نگیرد و از پذیرفتن رنگ ها مبرا باشد و بتواند در جامعه ای که دشمنان عادت به شیطنت و فریب دارند از ولایت و اصول دینی اسلام و انقلاب و فرزندان آن دفاع جانانه کند و طوری عمل کند که مأمن همه اقشار شاغل در دانشگاه باشد.
لذا عمل به احکام و موازین شرعی و اسلامی در تمام امور و ترویج فرهنگ مسئولیت پذیری و قانونگرایی و رعایت اصول اساسی اسلام یعنی تگریم ارباب رجوع و حفظ آبرو و اسرار بسیار تلاش نموده و با اخلاص عمل کند.  
سه نقش اساسی برای حراست مورد نظر است .
 1. نقش هشدار دهنده و پیشگیری
 2. نقش اصلاح کننده و درمان
 3. نقش جدا کننده از سیستم
    حراست در لغت به معنای پاسداری و مراقبت کردن است که بر اساس ماده واحده قانون مصوب ۶۹/۲/۱۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام و تشکیلات سازمانی خاص تشکیل شده است .
    حراست به عنـوان مشاور امین ، چشم مدیر در هر سازمان و وزارتخانه با توجه با اشـراف اطلاعاتی که به مجموعه دارد ، می تواند در تصمیم سازی و پیشرفت مجموعه تحت نظارت تاثیر اساسی داشته باشند 
 
شرح وظیفه کلی حراست :
 1. برنامه ریزی ، سازماندهی و نظارت و هدایت کلیه فعالیتها و اقدامات تامینی امنیت جهت جلوگیری از دسترسی عوامل غیرمجاز به پرسنل ، تاسیسات و اسناد و مدارک .
 2. پیش بینی و پیشگیری از تحرکات ضد امنیتی از قبیل تجمع- تحصن- اعتصاب- اغتشاش و تظاهرات .
 3. جمع آوری اخبار و اطلاعات و احاطه اطلاعاتی ، کسب و پرورش اطلاعات اخبار محیط اعم از سیاسی ، اجتماعی، اقتصادی .
 4. بررسی و تعیین رده حراستی افراد جهت دسترسی به اسناد طبقه بندی شده و انعکاس به مدیریت دستگاه مراجع ذیصلاح .
 5. تعیین پست های مشاغل حساس دانشگاه .
 6. اعلام صلاحیت عمومی شاغلین جهت تصدی پست های مشاغل حساس و داوطلبان اشتغال ، انتقال و ماموریت به دانشگاه .
 7. بررسی در مورد متقاضیان دریافت سلاح با همکاری دستگاههای ذیصلاح .
 8. صدور کارت شناسایی و هویت بخشی سازمانی با اساتید ، کارکنان، دانشجویان .
 9. نظارت و مراقبت بر اجرای امور مربوط به حراست اخبار، اسناد، پرسنل .
 10. برنامه ریزی و اجرای طرح حفاظت شخصیت ها درصورت بررسی و لزوم و تعیین سطوح حفاظتی با هماهنگی مراجع ذیصلاح .
 11. اجرای طرحهای آموزشی مربوط به حراست بر اساس دستور العمل های صادره در حوزه امنیت و حفاظت .
 12. پیشنهاد و اجرای طرحهای حراستی و حفاظتی متناسب با شرایط خاص .
 13. انجام امور مربوط به بی¬سیم و دیگر امور امنیتی در تسریع امور اطلاع رسانی و حفاظت گفتار .
 14. انجام امور مربوط به دوربین های مدار بسته و نظارت مستمر بر ساختمانها ، تاسیسات ، مخابرات و افراد .
 15. مدیریت در امر حفاظت فیزیکی و رسیدگی به مشکلات مربوطه .
 16. بررسی و نظارت بر واحدهای تحت پوشش جهت شناسایی مشکلات و معضلات .
 17. رعایت کامل و دقیق شرح وظایف و دستورالعملهای اجرایی و بهره برداری کامل از آنها .
 18. ارائه مشاوره امنیتی به سطوح مدیریتی .
 19. پیش بینی و پیشگیری از تحرکات ضد امنیتی .
 20. تدوین دستور العملهای حفاظتی و امنیتی و نظارت بر اجرای آنها .
 21. ارائه مشاوره امنیتی و خدمات اطلاعاتی به بالاترین مقام اجرایی دستگاه .
 22. ایجاد دبیرخانه و بایگانی محرمانه و دریافت و ثبت و صدور کلیه نامه های طبقه بندی شده دستگاه ذیربط  .
 23. شناسایی عوامل و عناصر متعهد و تلاشگر جهت رشد و ابقاء آنها در محیط  .
  
شرح وظیفه مدیریت حراست در چند اداره قابل تعریف و مصوب است :
 
۱-  اداره حفاظت پرسنلی 
۲- اداره حفاظت اسناد و مدارک
۳- اداره حفاظت فیزیکی 
۴-اداره حفاظت فضای مجازی .